ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
Βηλάνα θραψαθήρι , δάφνη μοσχάτο σπίνας
Όλα μας τα προϊόντα είναι φρέσκα.
Χρησιμοποιούμε βιολογικά προϊόντα,
όταν είναι διαθέσιμα.
Το ελαιόλαδο είναι extra παρθένο - ψυχρής πίεσης.